Werkplaats Sociaal Domein Ouderen

Zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen met dementie en hun naasten

Eerste pilots starten in december ’23!

Deze pilots richten zich op de volgende 3 thema’s:

Het zelfbewuste huis
Hoe kunnen we met warme technologie in huis bijdragen aan eigen regie in eigen huis voor mensen met
dementie? Het zelfbewuste huis is een bestaand initiatief vanuit het Urban Living Lab in Breda.

“Een huis dat volledig autonoom en adaptief zorgdraagt voor jouw gezondheid en welzijn.
Voor sommigen een angstbeeld voor anderen een droombeeld.
Het huis wordt een permanent experimenteer- en ontwikkelplatform,
waar we vooral ook met inwoners willen onderzoeken wat wenselijk is en wat realistisch is”

Route door Breda
Hoe kunnen we de persoon met dementie en haar naasten ondersteunen om veilig en met plezier door de stad
te bewegen?
Op basis van goede voorbeelden zoals het vergeet-mij-niet-pad tussen het Beemdhuis en het nabijgelegen
winkelcentrum, dat samen met Breda Senior is ontwikkeld, evalueren en verduurzamen we de
mobiliteitsoplossingen voor mensen met dementie.

Crisisopvang
Hoe kunnen wij bijdragen aan het systeem voor de crisisopvang van mensen met dementie?

Meer weten? Lees onze Nieuwsbrief november 2023!

Kick-off Event

Op 15 mei 2023 organiseerde het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid van Avans Hogeschool de kick-off van de werkplaats.

Een verslag van deze mooie middag is hier te vinden:


Om een indruk te krijgen van de kick-off bijeenkomst kun je ook de foto’s en de openingspresentatie (door Sharissa Corporaal en Myrte Thoolen) hieronder bekijken.