Thema: Belemmerde Toegang

23 posts

In dit thema richten we ons op mensen voor wie reguliere palliatieve zorg minder toegankelijk is: mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, dementie, autisme, problemen rond middelengebruik, mensen in forensische instellingen (TBS-klinieken) en dak- en thuislozen.