Onderzoek

Ons praktijkgericht onderzoek richt zich op het ontwikkelen van kennis en producten voor (aanstaande) zorgverleners en welzijnsprofessionals.
Onze projecten voeren we uit binnen vier onderzoeksthema’s:

  • Zorgzame Samenleving
  • Zingeving
  • Belemmerde toegang
  • Psychologische Aspecten

Voor een compleet overzicht van al onze activiteiten en projecten, verwijzen wij u graag naar onze jaaroverzichten.

Zorgzame Samenleving

De Zorgzame Samenleving is afgeleid van ‘Compassionate Communities’ van Allan Kellehear. Kellehear stelt dat professionals 5% van de palliatieve zorg geven. 95% van de palliatieve zorg geeft de samenleving: familie, naasten, buren, leraren, werkgevers, etc. Het onderzoek binnen dit thema gaat over het versterken van de samenleving in de aandacht voor kwetsbaarheid, dood en rouw. Hierin geven we ook onze aankomende professionals een plaats, naast alle betrokkenen in de samenleving. We betrekken in onze projecten mensen die geraakt zijn door het levenseinde of kwetsbaarheid.

Klik hier voor een overzicht van alle projecten binnen dit Thema.

Zingeving

Zingeving is datgene dat maakt dat we zin hebben om de volgende ochtend weer op te staan. Ons onderzoek binnen het thema Zingeving richt zich op het ophalen van ervaringen, meningen, zorg- en zingevingsbehoeftes bij diverse (kwetsbare) doelgroepen. Hiermee krijgen we inzicht in hoe het levenseinde beleefd wordt en wat men nog wenst of nodig heeft voor een goede kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven. En we brengen in beeld welke rol zorgverleners, ondersteuners en naasten kunnen invullen om de waarden en wensen van de stervende mensen te beantwoorden.

Klik hier voor een overzicht van alle projecten binnen dit Thema.

Belemmerde toegang

In dit thema richten we ons op mensen voor wie reguliere palliatieve zorg minder toegankelijk is: mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, dementie, problemen rond middelengebruik, mensen in forensische instellingen (TBS-klinieken) en dak- en thuislozen.

Klik hier voor een overzicht van alle projecten binnen dit Thema.

Onderschrift komt hier, bijvoorbeeld wat er te zien is. (fotograaf: geen Idee)

Psychologische Aspecten

Binnen dit thema vallen projecten die zich richten op psychologische aspecten in de levenseinde zorg. Deze aspecten kunnen gaan over het maatschappelijk beeld van gezondheid in het algemeen en palliatieve zorg in het bijzonder. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe comfortabel zorgverleners zich voelen bij het bieden van palliatieve zorg en gespreksvoering, vertrouwen van zorgverleners en patiënten in zichzelf (self-efficacy) en in de geboden zorg (outcome expectancy).

Klik hier voor een overzicht van alle projecten binnen dit Thema.