Over ZrL

Lectoraat Zorg rond het Levenseinde

De onderzoekers van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde (ZrL) doen praktijkgericht onderzoek naar palliatieve zorg. Dat is zorg voor optimale kwaliteit van leven en regie van mensen die niet lang meer zullen leven.

Ons lectoraat is onderdeel van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid (link naar website CoE PG) van Avans Hogeschool.

Doelgroepen

ZrL heeft specifieke belangstelling en expertise ontwikkeld over mensen voor wie palliatieve zorg minder toegankelijk is. Bijvoorbeeld (maar niet exclusief):

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een psychiatrische problematiek
  • Mensen met dementie
  • Mensen met autisme
  • Mensen met problemen rond middelengebruik
  • Mensen in forensische instellingen

Onze focus

ZrL-onderzoekers richten zich op zingevingsvraagstukken van mensen in hun laatste levensfase en vroegtijdige proactieve zorgplanning. Hierbij richten ze zich ook op palliatieve zorg dat gegeven wordt in en door de samenleving, met als doel positief bij te dragen aan een zorgzame samenleving. In een zorgzame samenleving worden burgers gesterkt om naar elkaar om te kijken bij kwetsbaarheid, dood en rouw.

Jaaroverzichten

Hieronder vindt u onze jaaroverzichten waarin al onze activiteiten en projecten beschreven staan.

Verder naar…