Lectoraat

4 posts

Levenseindezorg in Hospice BaLaDe

In dit project wordt onderzocht wat goede levenseindezorg aan kwetsbare mensen belemmert of bevordert. Het is voor zorgprofessionals moeilijk om rond het levenseinde goede zorg te verlenen. Dit geldt in het bijzonder wanneer het gaat om kwetsbare mensen. Dit zijn personen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek, […]

Symposium De Verbinding

Op 7 december 2018 is het symposium De Verbinding gehouden bij Avans Hogeschool in Breda. Verbinding tussen onderwijs en kennis, kennis en zorg en kennis en de maatschappij zijn aan bod gekomen. Het symposium bestond uit een plenair gedeelte met lezingen van prof. Carlo Leget en prof. Saskia Teunissen, en workshops van de kenniskringleden […]

Website in ontwikkeling

De website van het Lectoraat Zorg rond het Levenseinde is in ontwikkeling. U bent van harte welkom om deze ontwikkeling te volgen, daarom zijn de pagina’s al gewoon bereikbaar. Met uw vragen, aanvullingen of opmerkingen kunt u terecht bij onze contactpersoon, Regine Retel Helmrich (rp.retelhelmrich@avans.nl).