Levenseindezorg in Hospice BaLaDe

In dit project wordt onderzocht wat goede levenseindezorg aan kwetsbare mensen belemmert of bevordert.

Het is voor zorgprofessionals moeilijk om rond het levenseinde goede zorg te verlenen. Dit geldt in het bijzonder wanneer het gaat om kwetsbare mensen. Dit zijn personen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek, dementie of mensen zonder vaste verblijfplaats.

Speciale zorgbehoeften

Deze mensen hebben geen vanzelfsprekende toegang tot reguliere levenseindezorg. Daarnaast hebben ze soms moeite hun zorgbehoeften goed duidelijk te maken. Zorgverleners pakken hun signalen daardoor niet altijd goed op. Ook heeft deze groep speciale zorgbehoeften die reguliere cliënten niet hebben. De vraag is dus wat voor kwetsbare mensen goede levenseindezorg is.

Hospice BaLaDe

Deze vraag leeft onder meer in Hospice BaLaDe in Waalwijk, een hospice speciaal voor kwetsbare mensen. BaLaDe bedient niet alleen cliënten die verblijven in het hospice, maar ook kwetsbare mensen in de wijk.

Observatieprotocol

In het kader van dit project observeren medewerkers van BaLaDe en Avans de zorg in het hospice. Dat gebeurt aan de hand van een observatieprotocol. Avans stelt samen met het hospice, de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek en veldexperts in de palliatieve zorg het protocol op. Medewerkers van BaLaDe voeren de observaties uit. Studenten van de Academies voor Gezondheid en Social Studies van Avans voeren deelonderzoeken uit.

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de Werkplaats Sociaal Domein.