Thema: Psychologische Aspecten

3 posts

Binnen dit thema vallen projecten die zich richten op psychologische aspecten in de levenseinde zorg. Deze aspecten kunnen gaan over het maatschappelijk beeld van gezondheid in het algemeen en palliatieve zorg in het bijzonder. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe comfortabel zorgverleners zich voelen bij het bieden van palliatieve zorg en gespreksvoering, vertrouwen van zorgverleners en patiënten in zichzelf (self-efficacy) en in de geboden zorg (outcome expectancy).