Werkgroep Compassionate Communities gaat van start

Goede levenseindezorg is ieders verantwoordelijkheid

Deze uitspraak is een centraal uitgangspunt in de publieke gezondheidsbenadering van palliatieve zorg die vooral door Allan Kellehear bekend is geworden als Compassionate Communities. In het lectoraat Zorg rond het Levenseinde van de Avans Hogeschool gebruiken we hiervoor de term Zorgzame Samenleving.

In compassionate communities / de zorgzame samenleving kijken we naar het ontwikkelen van de publieke benadering van palliatieve zorg. Het doel is het mobiliseren en versterken van het publiek om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor elkaars vraagstukken over dood, kwetsbaarheid en rouw en daarbij zorgzaam te zijn. Niet als beleid of een verplichting, maar als een nieuwe cultuur, waarin publieke palliatieve zorg vanzelfsprekend is.

Werkgroep compassionate communities
De Werkgroep in 2022: Joachim Cohen, Trudy Schutter, Steven Vanderstichelen, Joep van der Geer, Anne Goossensen, Michael Echteld, Marieke Groot, Jeroen Hasselaar, Marijke Dheedene, Carolien Neefjes

In Nederland staat de ontwikkeling van compassionate communities nog in de kinderschoenen. Een klein aantal onderzoeksgroepen werkt aan de ontwikkeling, maar was tot voor kort niet verenigd. Joep van de Geer van Agora bracht een aantal ‘gelovigen’ bij elkaar dat deze benadering in Nederland en Vlaanderen wil ontwikkelen. Deze werkgroep is nu actief en zal de komende tijd projecten starten rond de ontwikkeling van compassionate communities in Nederland—in nauwe samenwerking met Vlaamse collega’s die voorlopen in de ontwikkeling. In dit nieuwsbericht van Agora zijn er meer details opgenomen.

Download hieronder het startdocument van de werkgroep. Belangstelling om mee te doen? Neem contact op met Michael Echteld.