Elkaar begrijpen

Voor Christina was het de normaalste zaak van de wereld om tijdens de Tweede Wereld Oorlog in het verzet te gaan. Ze groeide daar als het ware vanzelf in. Het begon met het doorgeven van een bericht van haar vader, die veldwachter was, aan de huisarts. Op dat moment heeft Christina geen idee wat het betekent dat ‘de pannenkoeken klaar zijn’. Ze krijgt steeds vaker opdrachten om op pad te gaan en boodschappen door te geven. Ook na de oorlog draagt ze haar steentje bij als lid van de Binnenlandse Strijdkrachten en als secretaresse bij het Tribunaal voor Bijzondere Rechtspleging. Ondanks deze nobele staat van dienst is Christina heel bescheiden. De oorkonde die ze van prins Bernhard kreeg mag dan wel op een prominente plek in haar slaapkamer hangen, Christina blijft met beide benen op de grond staan. Jaren lang vertelt ze niks over haar rol in het verzet. Pas als blijkt dat men op haar verhaal zit te wachten wordt ze gastspreker bij het Landelijk Steunpunt Gastsprekers (https://steunpuntgastsprekers.nl/ ).

Vanwege haar hoge leeftijd (97 jaar!) is het voor mij als buitenstaander soms lastig om Christina altijd even goed te kunnen volgen. Gelukkig biedt dochter Adrie een helpende hand. Dan stelt zij een vraag aan haar moeder waardoor Christina de draad van het verhaal weer oppakt. Alhoewel sommige herinneringen in het ‘vergeetboek’ zijn beland, blijven er genoeg verhalen over om gedeeld te worden. En waar nodig trekt Christina een schoenendoos naar zich toe met daarin foto’s, knipsels en boekjes. Deze ondersteunen haar herinneringen aan vroeger.

Binnenkort ontvangen studenten van de opleiding Sociale Studies een stukje uit het verhaal van Christina. Aan hen de opdracht om hier een tekening bij te maken. Door niet met woorden, maar door middel van beelden te reageren, kom je nog dichter bij de ervaring van een cliënt die moeite heeft met communicatie. Deze oefening draagt bij aan het inlevingsvermogen van studenten die later gaan werken met mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Communiceren kan op veel verschillende manieren. Zoals Christina als jong meisje heeft ervaren, hoeft niet altijd meteen duidelijk te zijn wat de boodschap is van je verhaal. Er zijn genoeg andere invalshoeken om begrepen te worden.