MBO- en HBO-studenten halen verhalen van verlies en veerkracht op in coronatijd

Met veel trots toon ik jullie ons eerste product dat een stap moet zetten naar een ‘compassionate community’ of, zoals wij het noemen, een zorgzame samenleving: de resultaten van onze corona challenge.

Enige tijd geleden raakten wij van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde van de Avans Hogeschool geïnspireerd door het idee van compassionate communities van Allan Kellehear. Maar 5% van het totaal aan palliatieve zorg (de op kwaliteit van leven gerichte benadering voor mensen met een korte levensverwachting) wordt door professionals gegeven. De overige 95% wordt in de samenleving gegeven. In een compassionate community is het normaal, logisch en vanzelfsprekend dat we omkijken naar elkaar in tijden bij kwetsbaarheid, dood, verlies en rouw. Het is onze verantwoordelijkheid zelfs.

Wij wilden graag bijdragen aan compassionate communities met verschillende projecten. Onze ‘zorgzame samenleving’, zoals wij compassionate communities zijn gaan noemen, zijn een denkkader geworden waarbinnen wij activiteiten ondernemen. Het doel is om het gedachtengoed van de zorgzame stad in te voeren in ’s Hertogenbosch en Breda. Zo hebben studenten voor ons het grondwerk gedaan door inventarisaties uit te voeren op basis waarvan we een zorgzame school (de Academie voor Sociale Studies ’s Hertogenbosch) kunnen starten. De resultaten toon ik als de studenten klaar zijn.

’s Hertogenbosch – Bigstock

Een ander project is de Corona Challenge. We verkregen een kleine subsidie op basis waarvan we studenten van verschillende disciplines hebben gevraagd om (1) verhalen over verlies en veerkracht in coronatijd op te halen in ’s Hertogenbosch en die (2) terug te geven aan de stad in een door hen gekozen vorm. Dat is nu gebeurd, tot mijn grote plezier en trots! Dit project is bijzonder, o.a. omdat er zo effectief is samengewerkt. De City Deal Kennis Maken, het Koning Willem I College, de Avans Hogeschool, de Fontys hogeschool, Curio, het Breda University of Applied Sciences en tientallen studenten hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan interviews, podcasts, films, social media posts… Het resultaat toonden ze op deze website: https://agendastad.nl/corona-challenge-den-bosch/

Dit project willen we gebruiken als een springplank naar ons uiteindelijke doel: de zorgzame stad (compassionate city) Breda en ’s Hertogenbosch. De eerste steen is gelegd!