Hogeschoolonderzoekers palliatieve zorg gaan samenwerken

Stelling: praktijkgericht onderzoek is voor palliatieve zorgonderzoek bijzonder waardevol. Aangenomen dat dit waar is, hoe komt het dan dat de zichtbaarheid van de hogescholen in de verschillende onderzoeksgremia van de palliatieve zorg niet groot is? En waarom werken de hogeschoolonderzoekers niet nauwer samen? Marieke Groot (Hogeschool Rotterdam), Madeleen Uitdehaag (Saxion Hogeschool), Els Verschuur (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en ik besloten samen te komen om netwerkvorming te exploreren.

Op 14 februari 2020 kwamen we bij elkaar in de Avans Hogeschool voor een lunch en een middagsessie. De sessie stond onder leiding van docent Fysiotherapie Sven Graumans. In de sessie maakten we nadrukkelijk kennis onze onderzoekslijnen en projecten te delen en inzicht te krijgen in de verbindingen die er mogelijk waren. Ook wilden we inzicht in elkaars ambities en netwerken krijgen.

Marieke Groot, Els Verschuur, Madeleen Uitdehaag, Sven Graumans en Michael Echteld

We waren het erover eens dat palliatieve zorgonderzoek vanuit de hogeschool meerwaarde heeft. ‘Praktijkgericht onderzoek’ is onderzoek dat wordt uitgevoerd vanuit behoeften en signalen van het werkveld. We ontwerpen en ontwikkelen niet voor, maar met de eindgebruiker. We implementeren en evalueren samen met de werkvloer. We brengen de frisse blik van studenten mee in het proces.

Het naast elkaar optekenen van onze projecten bleek heel praktisch om de verbindingen zichtbaar te maken. Het werd duidelijk dat er verschillende verbindingen mogelijk waren. We besloten om de oefening voor het delen van onze netwerken uit te voeren aan de hand van het uitwerken van één van deze verbindingen in een project. De contouren van een gezamenlijk project werden gauw zichtbaar en zo ontstond een nieuw netwerk. Met dit netwerk zullen we slagvaardiger zijn dan voorheen om effectief met elkaar en met anderen samen te werken om het verschil te maken.