Workshops voor studenten

In december 2018 heeft het lectoraat Zorg rond het Levenseinde van Avans een symposium georganiseerd om te delen wat er tot dan toe was opgehaald aan kennis. Het symposium was open voor iedereen, maar vooral vooral onze contacten uit het werkveld meldden zich. Veel sneller dan we dachten was het symposium vol, waardoor er maar weinig studenten deelnamen aan het symposium.

Om toch wat te kunnen betekenen voor de studenten (tenslotte onze core business), besloten we binnen een jaar een nieuw symposium te organiseren, maar deze keer speciaal voor studenten van Avans. Alle studenten zijn welkom, maar we verwachten vooral studenten Verpleegkunde en Social Studies. Om zowel de studenten van Breda als Den Bosch te bedienen doen we op beide locaties een aparte serie workshops.

De foto is gemaakt kort nadat we de laatste afstemmingen hebben uitgevoerd over de workshops. Niet alle lectoraatsleden waren aanwezig; van links naar rechts ziet u Koen Westen, Joost van Iersel, Mariette van Erp, Michael Echteld, Ruud Uitterhoeve, Miriam Kersten en Wim Boluijt. De workshops worden gehouden op 10 oktober in Breda (als onderdeel van de Palliatieve Tweedaagse) en op 24 oktober in Den Bosch (als onderdeel van de Open Ruimte). Voor de organisatie van de workshops binnen de Palliatieve Tweedaagse zijn we overigens uitstekend ondersteund door Anke Clarijs, Bernadine van de Walle en Els Prikker. Alle workshops bij elkaar zijn hieronder weergegeven.

Zingeving bij ouderen – Joost van Iersel

Deze workshop gaat over zingeving bij ouderen, als zij hun leven als voltooid of bijna voltooid ervaren. In deze workshop gaat het om een combinatie van kennis opdoen en kunnen handelen. Je krijgt inzicht in wat verstaan wordt onder ‘het voltooide leven’, hoe mensen er toe komen om hun leven als voltooid te beschouwen en er wordt kort ingegaan op algemene beelden rond ouder worden. Daarnaast krijg je handvaten over hoe je als professional om kunt gaan met ouderen, die dit gevoel ervaren.

De laatste zijn – Miriam Kersten

In deze workshop wordt uitgelegd wat het betekent voor ouderen om (bijna) de laatste zijn van een gedeeld verleden zoals familie, beroep of een ingrijpende ervaring zoals de oorlog.

Sterven in een tbs-kliniek – Wim Boluijt

In deze workshop maak je kennis met ‘de tbs-wereld’ en hoe deze zich verhoudt tot sterven en dood.

Proactieve zorgplanning in een verpleeghuis – Ruud Uitterhoeve 

Gezamenlijke besluitvorming leidt tot de afstemming van de zorg op de wensen, voorkeuren en waarden van de patiënt. Deze afstemming is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van de laatste levensfase. Deze workshop staat stil bij een aantal elementen van het gezamenlijke besluitvormingsproces en wat daarvoor nodig is bij verschillende patiëntgroepen.

Sterven in hospice De BaLaDe, een hospice voor mensen met een uitingsbeperking – Mariëtte van Erp

Hospice BaLaDe verleent palliatieve zorg aan bijzondere mensen, die in de reguliere zorg moeilijk terecht kunnen. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking, met dementie, met ggz-problematiek, soms gecombineerd met verslaving, of met een problematische thuissituatie. Hoe kunnen we hen als hulpverleners begrijpen en zo goed mogelijk begeleiden in hun laatste levensfase?

Kwaliteit van leven – Michael Echteld

In de definitie van palliatieve zorg staat dat kwaliteit van leven een lichamelijke, psychische, sociale en zingevingscomponent heeft. Maar wat houdt dat precies in en hoe kunnen we daar in de zorgpraktijk op sturen? In een interactieve workshop proberen we tot een aantal antwoorden te komen.

Mythen, riten en symbolen – Miriam Kersten

In deze workshop wordt uitgelegd wat riten, mythen en symbolen zijn en welke rol ze kunnen vervullen in de zorg.

Levensmoeheid bij autisme – Tineke Spapens

Mensen met ASS ondervinden vaak moeite om hun weg in het leven te vinden. Dit kan leiden tot allerlei klachten zoals depressie en zelfs suicidale neigingen. Voorlopige schattingen wijzen uit dat ongeveer één op de zes mensen met ASS een doodswens heeft. Hoe kunnen wij deze mensen als hulpverleners bijstaan.

Zingevingsvragen – Miriam Kersten

In deze workshop wordt uitgelegd wat zingevingsvragen zijn en hoe je daarop kunt reageren.

Daklozen met zich op levenseinde – Karlijn Suijkerbuik en Rutger van Eijken

Karlijn Suijkerbuik deed in opdracht van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde (Rutger van Eijken, docent ASB en onderzoeker bij het lectoraat) onderzoek naar daklozen in de laatste levensfase. Daklozen die terminaal ziek zijn gaan dikwijls anders met het zicht op het levenseinde om dan andere mensen. Na een leven op straat of in de opvang hebben ze vaak een ander idee over zingeving, verbinding, betekenis en controle over het leven. Karlijn deed een interessant onderzoek naar deze doelgroep

Hulpverleningsbehoeften bij suïcidaliteit vanuit een depressieve stemmingsstoornis en vanuit een borderline persoonlijkheidsstoornis – Els Kroon en Anouk Lauwen

Twee onderzoeken zijn gedaan in opdracht van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde, vanwege de beperkte kennis over begeleidingsbehoeften van mensen die suïcidaliteit ervaren vanuit een  depressieve stemmingsstoornis en vanuit een borderline persoonlijkheidsstoornis. Door het gebrek aan kennis betreden hulpverleners het werkveld met handelingsverlegenheid en angst voor de confrontatie met een suïcidale cliënt. Het is niet inzichtelijk hoe hulpverleners effectief om kunnen gaan met desbetreffende doelgroep. Middels het onderzoek zijn de begeleidingsbehoeften inzichtelijk gemaakt en op basis hiervan zijn handvatten ontwikkeld voor sociaal agogen die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. Er is antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: welke begeleidingsbehoeften hebben volwassenen van 40 t/m 60 jaar tijdens het ervaren van suïcidegedachten respectievelijk vanuit een depressieve stemmingsstoornis en vanuit een borderline persoonlijkheidsstoornis in een hulpverleningstraject?

Dementie en beslissingen rond het levenseinde – Moniek Matthijssen

Moniek is palliatieve zorg verpleegkundige bij Avoord en doet onderzoek bij het lectoraat Zorg rond het Levenseinde. In deze interactieve workshop zullen o.a. ervaringen worden uitgewisseld en wordt er verbinding gelegd met onderzoek dat Moniek uitvoert naar ervaren dilemma’s in de langdurige dementiezorg.