Levensverhalen van oudere dak- en thuislozen

Het lectoraat Zorg rondom het Levenseinde onderzoekt hoe de problematiek van (oudere) dak- en thuislozen inzichtelijker te maken is.

Handreiking voor hulpverleners

Het lectoraat wil de levens van oudere dak- en thuislozen inzichtelijker maken, door met ze te praten en uit hun ervaringen handreikingen op te stellen voor hulpverleners. Voor buitenstaanders is het idee geen huis te hebben en je nergens thuis te voelen vaak onvoorstelbaar. Het staat zo ver van ze af dat er weinig begrip voor is. Niet alleen burgers, maar ook hulpverleners worstelen soms met de vraag hoe zo’n leven in elkaar zit. En: hoe je daar passend mee om kunt gaan en eventueel hulp kunt bieden.

Samenwerken

Het mooie van dit onderzoek is dat het onderwijs en het werkveld optimaal met elkaar samenwerken. Het lectoraat deelt de resultaten met de lectoraten Integrale Veiligheid en Active Ageing. Samen met een groep Avansstudenten en een student van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht werkt de onderzoeker van het lectoraat tussen de daklozen en bij verschillende organisaties. In een keuzevak over dak- en thuislozen van de opleiding Social Work komen de resultaten aan bod.

Resultaat

Uiteindelijk schrijft docent- onderzoeker Rutger van Eijken in opdracht van het lectoraat een mooi boek met levensverhalen en handreikingen voor hulpverleners. Een student van de Universiteit van Humanistiek levert daarbij nog een masterthese op over zingeving bij deze doelgroep.