Peter Hoegen

Peter Hoegen is kenniskringlid van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde.

Peter is sinds 1997 verbonden aan de opleiding HBO-Verpleegkunde van Avans Hogeschool. Aanvankelijk als student en kort na zijn afstuderen als lid van de adviesraad.

Loopbaan

In 2001 studeerde hij af. Daarna volgde hij de universitaire opleiding Verplegingswetenschappen. Tussen 2001 en 2010 werkte hij als verpleegkundige op verschillende afdelingen van het Amphia Ziekenhuis.

In 2007 startte Peter als docent verpleegkunde bij de Academie voor Gezondheidszorg van Avans. Gelijktijdig nam hij deel aan de kenniskring van het Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving. In 2016 is Peter gestart met zijn promotieonderzoek naar evidence-based practice gerelateerde self-efficacy bij professionals in zorg en welzijn. Dat doet hij bij IQ Healthcare van het Radboudumc in Nijmegen.

Thema

Peter heeft een brede interesse. Van zorg voor jeugd tot welzijn van ouderen. Hij beperkt zich ook niet tot specifieke onderzoeksterreinen of methoden. Bijdragen aan het verlenen van de best mogelijke zorg is een van zijn drijfveren. Daarnaast is de leidende rol die de hbo-verpleegkundige kan spelen in de uitvoering en verbetering van de zorgverlening een terugkerend thema in zijn werk.

Onderzoek

Samen met studenten, kenniskringlid Mario Claeijs en voormalig lector Jeugd, Gezin & Samenleving Erna Hooghiemstra deed hij onderzoek naar informele opvoedondersteuning bij Centrum voor Jeugd en Gezin in Breda. Een onderzoek dat hij uitvoerde met behulp van de Q-methodologie. Dit resulteerde in een publicatie in 2016, uitgegeven door Movisie.