Onderwijs

Het lectoraat heeft als doel om de kennis die ze genereert in het onderwijs toe te passen. Dat gebeurt via gastlessen, toevoegingen aan het curriculum, minoren, stages en afstudeeropdrachten. Studenten worden hartelijk uitgenodigd om zich te melden bij het lectoraat voor een afstudeeronderzoek en/of stage. In overleg kunnen studenten ook in een andere vorm meedoen aan het onderzoek van het lectoraat.

Gastlessen en workshops

Leden van de kenniskring van het lectoraat geven regelmatig gastlessen en workshops over levenseindethema’s binnen Avans en ook buiten Avans. Waar mogelijk worden studenten bij dit onderwijs betrokken. In het verleden zijn o.a. gastlessen gegeven over palliatieve zorg, markering van palliatieve zorg, palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, voltooid leven, rouw, doodswensen bij autisme en doodswensen bij psychiatrische problemen.

Afstudeeronderzoek

De kenniskringleden schrijven opdrachten uit voor afstudeeronderzoeken waar studenten voor kunnen inschrijven. De opdrachten dienen altijd de studies van de kenniskringleden. Zo doen de studenten mee aan het onderzoek van het lectoraat. Het lectoraat richt zich op studenten van de Academie voor Gezondheidszorg, Academie Social Studies Breda en de Academie Social Studies Den Bosch van de Avans Hogeschool, maar studenten van andere academies kunnen ook bij het lectoraat afstuderen. Afstuderen kan als er een opdracht beschikbaar is, als er menskracht beschikbaar is om een nieuwe opdracht te begeleiden en als de student het thema passend en/of interessant vindt.

Het lectoraat heeft richtlijnen opgesteld voor afstudeeropdrachten. In het kort komen de richtlijnen neer op het volgende:

  • De afstudeerregels van de academies moeten gevolgd worden;
  • Studenten kunnen beschikbare opdrachten kiezen;
  • Studenten kunnen samen met kenniskringleden van het lectoraat een eigen idee uitwerken tot een opdracht, zodanig dat het past binnen de inhoudelijke kaders van het lectoraat;
  • Kenniskringleden van het lectoraat kunnen in overleg met de begeleidende docent van de academies begeleiding en/of inhoudelijke expertise bieden;
  • Het lectoraat streeft ernaar dat studenten die bij het lectoraat afstuderen bij elkaar in peergroups komen.

Bekijk de notitie rond het afstuderen (nog in de pilot-fase): Afstuderen bij ZRL – 18-12-2018

Studenten kunnen contact opnemen met kenniskringleden voor informatie over de meest actuele afstudeeropdrachten.