Welkom

Binnen het lectoraat Zorg rond het Levenseinde doen we praktijkgericht onderzoek naar optimale zorg voor mensen die niet lang meer zullen leven. Voor hen geldt dat kwaliteit van leven voorop staat. Het doel van het lectoraat is om kennis te leveren waar de professionals van vandaag en van morgen hun werk beter mee kunnen doen.

Positie van het lectoraat binnen Avans

Het lectoraat maakt deel uit van het Expertisecentrum Caring Society van de Avans Hogeschool. Het expertisecentrum heeft aandacht voor kwaliteit van leven van mensen in hun eigen omgeving. Caring Society herbergt vier lectoraten die samen de gehele levensloop omvatten: Jeugd, Gezin en Samenleving, Leven Lang in Beweging, Active Ageing en Zorg rond het Levenseinde. Er zijn drie academies van Avans aangesloten bij het expertisecentrum: de Academie voor Social Studies Den Bosch, de Academie voor Social Studies Breda en de Academie voor Gezondheidszorg. Het expertisecentrum wordt bestuurd door de directeuren van de academies, de lectoren en de manager. Ook heeft het expertisecentrum een Raad van Toezicht met leden met uiteenlopende posities in de samenleving.

Projecten

Deze kennis komt uit verschillende onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door docent-onderzoekers van het lectoraat. Op deze pagina vindt u een overzicht van de projecten. Een overzicht van de docent-onderzoekers die de projecten leiden vind u hier.

Kader van het lectoraat

De projecten passen in een kader waarin de doelgroep nader wordt gespecificeerd. Binnen het lectoraat hebben we aandacht voor mensen die mogelijk niet lang meer zullen leven omdat ze een levensbedreigende ziekte hebben of omdat ze veel ouderdomsaandoeningen hebben. Voor hen is palliatieve zorg de meest passende zorgvorm. We hebben ook aandacht voor mensen met een doodswens. Die doodswens kan o.a. voortkomen uit een stapeling van ouderdomsaandoeningen, autisme of psychiatrische problemen.

Binnen het lectoraat hebben we ook aandacht voor mensen die geen (gemakkelijke) toegang hebben tot goede levenseindezorg, zoals mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, dementie en dak- en thuisloze mensen. Tenslotte hebben we ook aandacht voor de naasten van de mensen die niet lang meer zullen leven. Op deze pagina kunt u meer lezen over de achtergrond van het thema van het lectoraat.

Maatschappelijke discussies

Naast aandacht voor de mensen die niet lang meer zullen leven en hun naasten willen we ook bijdragen aan maatschappelijke discussies. We zien graag dat er in de samenleving gemakkelijk over de dood gesproken kan worden. Ook vinden we het belangrijk dat de samenleving ruimte biedt om ook zeer kwetsbare mensen hun eigen leven te kunnen laten leven, in verbinding met de samenleving. Op deze pagina lichten we onze maatschappelijke betrokkenheid toe.