Thema: Zorgzame Samenleving

6 posts

De Zorgzame Samenleving is afgeleid van ‘Compassionate Communities’ van Allan Kellehear. Kellehear stelt dat professionals 5% van de palliatieve zorg geven. 95% van de palliatieve zorg geeft de samenleving: familie, naasten, buren, leraren, werkgevers, etc. Ons lectoraat wil de samenleving versterken in de aandacht voor kwetsbaarheid, dood en rouw. We willen ook onze aankomende professionals daarin een plaats geven, naast alle spelers in de samenleving. We betrekken mensen die geraakt zijn door het levenseinde of kwetsbaarheid in onze projecten.