Avans Hogeschool

Ons lectoraat is onderdeel van het Centre of Expertise Gezondheid Zorg en Welzijn van Avans Hogeschool. Het Centre of Expertise doet onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun eigen omgeving.
Het Centre of Expertise Gezondheid Zorg en Welzijn is een doorontwikkeling van het vroegere Expertisecentrum Caring Society 3.0. Onderstaande informatie betreft nog Caring Society.

De zorg verandert

De wereld van zorg en welzijn verandert. Zo is de klassieke verhouding tussen hulpverlener en hulpbehoevende verschoven. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en er is sprake van meer participerende zorg. De overheid wil de hulp voor de burger niet langer overnemen, maar ondersteunen en stimuleren. Iedereen is verbonden in een groot netwerk, zij zijn samen redzaam: zorg 3.0.

Profiel

De lectoraten die zijn verbonden aan het expertisecentrum kijken vanuit verschillende levensfasen naar de kwaliteit van leven. We streven naar samen redzaam door een integrale en multidisciplinaire benadering met aandacht voor leefstijl, preventie, sociale omgeving en de inzet van ICT en zorgtechnologie. Zo stimuleren we de eigen regie van de burger en ondersteunen we bij vraagstukken over de kwaliteit van leven.

Praktijkgericht

Ons onderzoek is praktijkgericht. De onderzoeksvraag komt uit de beroepspraktijk en de oplossing draagt bij aan het verbeteren en innoveren van die beroepspraktijk. En aan het verbeteren van onderwijsactiviteiten en de professionalisering van docenten. Het expertisecentrum werkt samen met het werkveld, gemeente en provincie, andere kennisinstellingen en academies van Avans Hogeschool.

Klik op het logo om naar de website van Avans Hogeschool te gaan

Klik op het logo om naar de website van het Expertisecentrum Caring Society 3.0 te gaan