Levenseindezorg Langdurige Forensische Psychiatrie

De afdelingen voor langdurige zorg van de forensisch psychiatrische instelling Pompestichting krijgen steeds vaker te maken met patiënten die overlijden. In dit project wordt onderzocht hoe hun levenseindezorg beter kan.

De kenmerken van patiënten in de longstayafdeling van de Pompestichting in Zeeland staan vaak een betekenisvolle gang naar het levenseinde in de weg. Hun behandel- een leefmilieu maken ook het bieden van comfort rond het levenseinde lastiger. Behandelaars, begeleiders, patiënten en hun familie komen oog in oog met veel vragen en dilemma’s.

Kwetsbare ouderen

Het lectoraat Zorg Rond Het Levenseinde onderzoekt hoe de zorg voor deze patiënten in de terminale fase verbeterd kan worden. Daarmee samenhangende vragen naar de kwaliteit van leven bij ouder worden, zorg voor kwetsbare ouderen en de omgang met de dood binnen de instelling komen aan bod.

Wim Boluijt (docent Social Work en onderzoeker) voert het onderzoek uit. Hij richt zich op:

  • Markering van de palliatieve zorgfase
  • Herkenning van de (zorg)behoeften van cliënten
  • Herkenning van de behoeften van behandelaars, begeleiders en familie/verwanten
  • Het in kaart brengen van de zorg-ethische knelpunten
  • Het in kaart brengen van de vereiste competenties van behandelaars en begeleiders.

Interviews

Na een eerste oriëntatieronde met een aantal gesprekken met betrokkenen en een literatuurstudie zal het onderzoek definitief worden vormgegeven. Er volgen dan interviews en observaties in de Pompestichting. Mogelijk zullen deze worden aangevuld met literatuurstudie en expertgesprekken.

De uiteindelijke resultaten zijn bestemd voor het onderwijs aan toekomstige professionals en de beroepspraktijk bij de Pompestichting. Het doel is de zorg voor terminale patiënten op een longstayafdeling zo in te richten dat een menswaardig levenseinde mogelijk wordt.