Keuzes maken

Met haar hippe gympen en rollator is mevrouw geen alledaagse verschijning binnen de opleiding Sociale Studies van Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. In het lokaal voor beeldende vorming wachten studenten nieuwsgierig op haar komst. Speciaal voor hen is ze vanmorgen heel vroeg opgestaan. Ze komt vertellen over de keuzes die zij gemaakt heeft in haar leven. Met een spiekbriefje in de hand vertelt ze over een aantal cruciale momenten in haar leven. De studenten luisteren met aandacht.

Daarna krijgen de studenten de opdracht om hun associaties op een creatieve manier vorm te geven. In stilte wordt er ijverig met aquarelverf geëxperimenteerd. Ondertussen drinkt mevrouw in alle rust een kopje thee drinkt. Ze was best zenuwachtig voor vandaag en had daardoor de hele nacht niet geslapen.

Op het einde van deze workshop bspreken we alle werkstukken met elkaar. Er ontstaat een bijzonder gesprek tussen jong en oud over de keuzes die je (on)bewust in het leven maakt en wat daar de gevolgen van zijn.

De studenten vertellen wat ze geleerd hebben door het verhaal: Iedere keuze die je maakt beinvloedt (in)direct je levenslijn (Robin). Niet alle keuzes in je leven kun je zelf bepalen, maar dat betekent niet dat je geen enkele keuze in je leven zelf kan bepalen (Femke). Het leven loopt niet altijd via een rechte lijn, maar door keuzes te maken kun je wel een rode draad erin vinden (Ilse). Je hebt het niet altijd voor het zeggen wat er in je leven gebeurt, maar je kunt altijd je eigen keuzes maken binnen datgeen wat voor jou vooraf bepaald is (Eva). 

Na een paar dagen vertelt mevrouw dat ze nog best een keertje terug wil komen naar de studenten. Want ze had nog meer keuzes om over te vertellen.