Identiteit

Spreken geeft lucht

In het kader van mijn onderzoek ‘De laatste zijn’ voor het lectoraat, nam ik contact op met het Landelijk Steunpunt Gastspreker WOII- tot heden. Al eerder had ik hele positieve ervaringen met een gastspreker in de les. Ook vandaag zou iemand zijn ervaringen over de tweede wereld oorlog delen met 22 eerste jaars studenten van de Avans Hogeschool Sociale Studies in ’s-Hertogenbosch. Maar voordat het zover was verdiepten de studenten zich eerst in de vraag wat hun identiteit is. De gastspreker vertelde namelijk een aangrijpend verhaal hoe het tijdens de tweede wereld oorlog zo gekomen was dat zijn identiteit niet met zekerheid vast te stellen is. Hij legde uit wat het met je doet als je aan niemand vragen kunt stellen omdat de (vermoedelijke) familieleden allemaal overleden zijn in diverse concentratiekampen. Aan het einde vertelde de gastspreker hoe belangrijk het voor hem persoonlijk was geworden om op deze hogere leeftijd gastlessen te geven; het geeft letterlijk lucht. Voor de studenten was dat een mooie opsteker voor hun toekomstige functie als sociaal werker om mensen in kwetsbare fasen in hun leven te begeleiden. Naderhand kregen de studenten de opdracht om in hun aantekeningen terug te kijken, wat ze voor het verhaal van de gastspreker hadden genoteerd op de vraag wat hun identiteit is. Met behulp van een quote, mindmap of op een andere creatieve manier, verwerkten de studenten hun leerproces van deze workshop op papier. Dit leverde een kleurrijk beeld op waarin studenten het begrip identiteit in een breder kader wisten te plaatsen. Alhoewel het voor een aantal studenten een ware uitdaging was om 1.5 uur stil op een stoel te blijven zitten, toch keek iedereen met voldoening terug op deze bijzondere ochtend.