Monthly Archives: april 2019

2 posts

Sue Black – All That Remains: A Life in Death

In An essay on the Shaking Palsy schrijft James Parkinson aan het begin van de negentiende eeuw dat de ziekte die hij gaat beschrijven nog veel raadselen kent. Mogelijk kan het Essay anatomen inspireren tot onderzoek?! De Engelse arts spreekt hier, zo is te lezen bij Douwe Draaisma (2011. p. […]

Identiteit

Spreken geeft lucht In het kader van mijn onderzoek ‘De laatste zijn’ voor het lectoraat, nam ik contact op met het Landelijk Steunpunt Gastspreker WOII- tot heden. Al eerder had ik hele positieve ervaringen met een gastspreker in de les. Ook vandaag zou iemand zijn ervaringen over de tweede wereld […]