Freek Felet

Freek Felet werkt binnen de projectgroep van ons project Gezamenlijke Besluitvorming in de Palliatieve Fase met Mensen met een Verstandelijke Beperking.

Dit project is een samenwerkingsproject tussen Stichting Prisma, het Erasmus MC en de Avans Hogeschool. Freek is Ervaringsdeskundige bij Prisma en zal zich o.a. inzetten bij het uitvoeren van focusgroepinterviews, de analyses van kwalitatief materiaal, presentaties en het opstellen van rapportages.