Vroegtijdige zorgplanning

Dit project levert een beschrijving op van de denkwijzen en opvattingen van zorgprofessionals over het in gesprek gaan met bewoners van een verpleeghuis en hun naasten over de wensen, persoonlijke waarden, voorkeuren en mogelijke zorgen over de huidige en toekomstige zorg in de context van de laatste levensfase (advance care planning).

De attitude en opvattingen van zorgprofessionals over advance care planning (ACP) zijn van invloed op de mate waarin advance care planning wordt uitgevoerd. Het is op dit moment onvoldoende duidelijk hoe zorgprofessionals van verpleeghuis van Neynsel denken over ACP. Ook is het onduidelijk welke belemmeringen er zijn voor vroegtijdig inzetten van ACP.

De volgende vragen zullen worden beantwoord: Hoe denken zorgprofessionals van verpleeghuis van Neynsel over het vroegtijdig praten en herhaaldelijk in gesprek gaan over de gewenste zorg in de laatste levensfase en rondom het levenseinde? Hoe ervaren zorgprofessionals deze gesprekken?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt als draagvlak voor verder onderzoek om advance care planning te optimaliseren in verpleeghuis Van Neynsel.