Miriam Kersten

Miriam Kersten is kenniskringlid van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde.

Sinds augustus 2008 werkt Miriam Kersten als docent bij de Academie voor Sociale Studies in ’s-Hertogenbosch. Het grootste deel van haar tijd werkt ze in het eerste studiejaar. Hier geeft ze met name theoretische vakken. Daarnaast is ze onderdeel van een leergemeenschap waarin studenten, professionals uit de ouderenzorg en het onderwijs samen werken aan praktijkvragen.

Loopbaan

Miriam heeft diverse opleidingen aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven en Tilburg afgerond, waaronder recentelijk de opleiding voor levensbeschouwelijk werker. Voordat ze bij Avans startte, werkte ze als sociaal-cultureel werker, mbo-docent en coördinator activiteiten bij een pedagogische dienst.

Expertise

Miriam is vaardig in het ontwikkelen van onderwijs en projecten. Ze steekt regelmatig haar nek uit om nieuwe projecten in gang te zetten. Naast studenten heeft de doelgroep ouderen haar interesse. Miriam zet zich in voor projecten rondom zingeving met ouderen en zoekt waar mogelijk een combinatie met studenten op.

Onderzoek

Haar onderzoek bij het lectoraat richt zich op hoe het voor ouderen is om (bijna) de laatste te zijn van een zogenaamd ‘gedeeld verleden’. Hiervoor interviewt zij mensen op hoge leeftijd die bijvoorbeeld de laatst levenden zijn van hun familie, ambacht of een peloton dat op een militaire missie is geweest. Hoe ervaren deze mensen hun situatie? Wat kunnen wij van hen leren? En welke handvatten biedt dat voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers die contact hebben met ouderen die de laatste zijn?