Mariëtte van Erp

Mariëtte van Erp is kenniskringlid van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde.

Mariëtte van Erp werkt sinds augustus 2005 als docent bij de Academie voor Sociale Studies in ‘s-Hertogenbosch. Ze geeft les aan studenten in alle studiejaren. Zo verzorgt ze in het eerste jaar lessen filosofie en in het tweede jaar methodiekvakken. In het derde jaar begeleidt ze studenten die hun stage vervullen. In het vierde jaar is ze docent en trainer binnen de minor GGZ en begeleidt ze studenten bij hun afstuderen.

Loopbaan

Voordat ze startte bij Avans werkte Mariëtte 17 jaar in de hulpverlening als maatschappelijk werkende binnen diverse settings. Ze studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Sociale Academie in ’s-Hertogenbosch. Ter verdieping volgde ze de opleidingen Integratief Therapeutisch Maatschappelijk Werk, Systeemgericht Werken en Individueel Systemisch Werken.

Interessegebied

Door haar werk in de hulpverlening werd Mariëtte steeds nieuwsgieriger naar begrippen als verantwoordelijkheid, vrije wil en menswaardigheid. Deze nieuwsgierigheid resulteerde in een deeltijdstudie Filosofie en een master Zorgethiek en Beleid. De vraag ‘wat is goede zorg?’ stond in deze master centraal. Begrippen als menslievende zorg, presentiebenadering, relationaliteit en kwetsbaarheid liggen volgens Mariëtte aan de basis van alles wat binnen de zorg gebeurt of zou moeten gebeuren. Deze opvatting neemt ze graag mee in alle activiteiten die ze als docent en onderzoeker onderneemt.

Onderzoek

Mariëtte richt zich binnen het lectoraat in samenwerking met de stichting Prisma op het project Hospice voor kwetsbare burgers. In dit project wordt onderzocht wat bevorderende en belemmerende factoren zijn voor goede zorg in Hospice BaLaDe.